DOKUMEN | PUSAT PERTANIAN PUTRA
» DOKUMEN

DOKUMEN

PIAGAM PELANGGAN
1
TAHUN 2020
2
TAHUN 2019
3
TAHUN 2018
4
TAHUN 2017
5
TAHUN 2016
6
TAHUN 2015
7
LAPORAN TAHUN 2021 -JANUARI
8
Piagam pelanggan Jan-Mei 2022
9
Piagam Pelanggan Jun-September 2022

DOKUMEN RUJUKAN LUARAN
10
AKTA RACUN MAKHLUK PEROSAK 1974 (AKTA 149)
11
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA 1994 (AKTA 514)
12
PANDUAN KESIHATAN DAN KESELAMATAN PEKERJAAN DALAM PERTANIAN
13
MODUL SIRI 6 (AFS 2001)
14
MYGAP TANAMAN12
15
BUKU PANDUAN RACUN
16
SENARAI RACUN PEROSAK DIHARAMKAN
17
PENDAFTARAN RACUN PEROSAK
18
POPULASI TERNAKAN DI SEMENANJUNG
PUSAT PERTANIAN PUTRA
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 7282/7301
+603 9769 7282/7301
+603 8942 4076
BWDVCAZ:02:59