BAHAGIAN | PUSAT PERTANIAN PUTRA

» BAHAGIAN

BAHAGIAN

Pusat Pertanian Putra mempunyai 7 bahagian yang saling menyokong fungsi dan peranan satu sama lain. Bahagian- bahagian tersebut adalah : 

Seksyen ditubuhkan untuk menyusun keperluan struktur organisasi bagi memenuhi keperluan fungsian...selanjutnya...
  PENGENALAN Bahagian Tanaman (BTA) merupakan sebuah bahagian yang besar merangkumi hampir...selanjutnya...
  Pengenalan Bahagian Ternakan (BTE) adalah merupakan salah satu bahagian yang...selanjutnya...
Pengenalan Bahagian Kejuruteraan Ladang (BKL) berkeluasan 1.64 hektar dengan kekuatan staf...selanjutnya...
PENGENALAN BAHAGIAN LADANG bERSEPADU PUCHONG  Di kenali sebagai Ladang Puchong; *Dibuka pada...selanjutnya...
PENGENALAN Bahagian Pengeluaran dan Pemasaran Produk Pertanian (BPPPP) berfungsi sebagai hub...selanjutnya...
BWDVCA5:02:13