EKSA@PPP | PUSAT PERTANIAN PUTRA

» EKSA@PPP

EKSA@PPP

Kami pekerja UPM komited mengamalkan budaya organisasi berprestasi tinggi melalui penyediaan persekitaran kerja kondusif serta budaya kerja berinovatif dan kreatif dengan penerapan amalan hijau  

Berikut merupakan penyataan komitmen UPM dalam mengamalkan  EKSA: ...selanjutnya...
Berikut merupakan misi dan visi EKSA UPM: ...selanjutnya...
Berikut merupakan objektif EKSA UPM: ...selanjutnya...
Berikut merupakan moto dan logo  EKSA UPM: ...selanjutnya...
  Berikut merupakan carta organisasi Jawatankuasa  EKSA PPP: ...selanjutnya...
Pusat Pertanian Putra terdapat 8 zon EKSA iaitu: Zon Pentadbiran -Biru Zon Operasi -Hijau Zon...selanjutnya...
BWDVDA:03:00