| PUSAT PERTANIAN PUTRA
Pusat Pertanian Putra (PPP) terlibat dalam menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran serta infrastruktur yang lengkap untuk pengendalian kursus Amalan Ladang dan latihan praktikal. Kemudahan yang disediakan bertujuan meningkatkan taraf kemahiran dan meluaskan pengalaman pelajar dalam perusahaan pertanian daripada segi pendedahan, pengalaman dan kemahiran yang diperlukan.

Pusat Pertanian Putra (PPP) sentiasa mengemaskini maklumat pegawai/staf termasuk bidang kepakaran dari semasa ke semasa. Staf juga boleh memuat turun borang atau dokumen yang tersedia di laman web atau melalui portal e-iso yang terkini.

 

SUDUT BACAAN READ@UNI DI PUSAT PERTANIAN PUTRA

Pusat Pertanian Putra (PPP) merupakan tunjang dalam perkhidmatan UPM sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada seluruh warga kampus.

Pusat Pertanian Putra (PPP)  juga terlibat dalam memberikan kemudahan sokongan penyelidikan yang dijalankan oleh penyelidik, pensyarah dan pelajar siswazah di Taman Pertanian Universiti. Seterusnya membuat pemantauan penggunaan kemudahan dan penilaian perkhidmatan penyelidikan yang telah dilaksanakan. Antara bentuk kemudahan yang disediakan ialah menyediakan kemudahan untuk pengambilan sampel tanaman, ternakan dan juga sewaan ruang untuk tujuan penyelidikan.

Pusat Pertanian Putra (PPP) sentiasa memberikan kerjasama dalam perkongsian dan memberikan teknologi terbaik kepada seluruh warga kampus. 

Sila berhubung terus ke Pejabat Am, Pusat Pertanian Putra. 

+603 97698976

BWDVDA:03:11