BAHAGIAN PENGURUSAN, PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN | PUSAT PERTANIAN PUTRA
» BAHAGIAN » BAHAGIAN PENGURUSAN, PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN

BAHAGIAN PENGURUSAN, PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN

Seksyen ditubuhkan untuk menyusun keperluan struktur organisasi bagi memenuhi keperluan fungsian pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, perkhidmatan, ’technology showcase’ dan penjanaan pendapatan. Ini termasuklah menyusun dan mengkoordinasi kekuatan sumber manusia, urus tadbir kewangan dan pengurusan aset supaya dapat dilaksanakan dalam keadaan teratur dan cekap. Seksyen ini juga memantau pencapaian objektif kualiti,penilaian kepuasan pelanggan dan latihan staf selaras dengan keperluan MS ISO 9001:2015, amalan persekitaran kerja yang berkualiti dan kondusif.

Seksyen ini diketuai oleh seorang Ketua Pentadbiran dengan dibantu oleh Penolong Pendaftar  (Sumber Manusia)  yang mengendalikan beberapa projek khas antaranya pengurusan LEAN, lestari hijau dan aktiviti pemasaran.

 

Kemaskini:: 13/10/2022 [liliamira]

PERKONGSIAN MEDIA

SWMGSA:18:37