Bahagian Pengurusan, Pentadbiran Dan Perkhidmatan | PUSAT PERTANIAN PUTRA
» DIREKTORI KAKITANGAN » Bahagian Pengurusan, Pentadbiran dan Perkhidmatan

Bahagian Pengurusan, Pentadbiran dan Perkhidmatan

BAHAGIAN PENGURUSAN, PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN

 

(KOSONG)
Ketua Bahagian 

Tel. : +603-9769 
Faks : +603-8942 
Emel : 

 


SEKSYEN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

  • Pengurusan Sumber Manusia
  • Pengurusan Kewangan
  • Pengurusan Latihan PTJ
  • Pengurusan Aset
  • Pengurusan Stor Alatulis
  • Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
  • Pengurusan Kualiti PTJ
  • Sekretariat Mesyuarat PTJ
  • Sekretariat Visibiliti dan Pemerkasaan Pertanian 

Nurainakmal binti Kamal Bahrin
Penolong Pendaftar Kanan (N44)/ Ketua Seksyen
Tel. : +603-9769 8976
Emel : nurainakmal@upm.edu.my

 
 
 
 
Muhammad Rozaini bin Ismail
Pegawai Eksekutif (PE4)
Emel: rozaini_ismail@upm.edu.my  
 
 
 
 

Mariani binti Ardi
Pembantu Tadbir (P/O) (N22)
Tel. : +603-9769 7282
Emel: mariani_a@upm.edu.my   

Rubiah binti Ghazali
Pembantu Tadbir (P/O) (N22)
Tel. : +603-9769 7288
Emel : rubiah79@upm.edu.my

 

Siti Hasura binti Surate
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Tel. : +603-9769 7281
Emel : hasura@upm.edu.my

     

Shimir Nadiah binti Abd. Manan
Pembantu Am Pejabat (N11)
Tel.: +03-9769
 
 

Siti Norain binti Ngadenan 
Pembantu Awam (H11)
Tel. : +603-9769 7282
Emel: sitinorain@upm.edu.my

 

 
 
Zaini bin Mohd Shah
Pemandu Kenderaan (H11)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kemaskini:: 13/10/2022 [hasura]

PERKONGSIAN MEDIA

BWDVCA:02:21